Polityka prywatności – Grybów 2017 r.

Korzystając ze sklepu internetowego prowadzonego przez SW-Projekt Sebastian Wierzchanowski – dalej: „Sklep” zapoznaj się z polityką cookies.

 
„Cookies” to Informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1)      dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika,

2)      tworzenia statystyk,

3)      zapamiętania loginu i hasła użytkownika w celu ułatwienia mu z korzystania ze Sklepu,

4)      dostarczania użytkownikom odpowiednich dla nich treści reklamowych

 

3. W ramach Skelpu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

1)      Cookie związane z daną sesją, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej. Przestają istnieć w  momencie zamknięcia przeglądarki internetowej. .

2)      Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.

 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym możliwe będzie przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych użytkownika, a także  uzyskiwany będzie dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług.   Wyłączenie opcji cookies nie powoduje jednak braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Sklepie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Sklep, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Jednocześnie informujemy, że cookies w Sklepie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Pliki Cookies stosowane w sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników w trakcie korzystania z usług sklepu.

Uzupełnieniem powyżej informacji będzie analiza przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, 1579, 1823).

 


SW-Projekt

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zespół sw-projekt prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowanie plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi.

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 216 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma SW-Projekt Sebastian Wierzchanowski Ul. Biała Niżna 343, 33-330 Grybów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@sw-projekt.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów, na potrzeby działu sprzedaży i działu księgowości.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączeni podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów zawartych pomiędzy nami, a także przez okres w jakim mogą pojawić się ewentualne roszczenia wynikające z zapisów umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody
 7. Ma Pan/Pani prawo do winienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do wykonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania o konsekwencją nie podania jest brak możliwości wykonania dostawy lub wykonania usługi, zawarcia umowy.
 9. Wyrażenia zgody: Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych przez Administratora danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę może Pan/Pani cofnąć w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: biuro@sw-projekt.pl oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych, wobec którego cofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych.
 10. Wyrażam zgodę na wysyłanie przez firmę SW-Projekt pocztą tradycyjną na podany przeze mnie adres do korespondencji lub drogą mailową – dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu towarów.
 11. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, celem ustalenia kwestii związanych z realizację transakcji kupna-sprzedaży.
 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, PESEL) w związku ze świadczeniem usług przez SW-Projekt Sebastian Wierzchanowski.