Wyposażenie pralni

Regulamin sklepu

Jesteś tutaj: 

Polityka Prywatności – sw-projekt.pl

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym firmy SW-Projekt, znajdującym się pod adresem elektronicznym https://sw-projekt.pl/.
1.2 Właścicielem sklepu internetowego firmy SW-Projekt jest „ SW-PROJEKT SEBASTIAN WIERZCHANOWSKI", z siedzibą w Grybowie przy ul. Biała Niżna 343 ,33-330 Grybów, NIP: 7342875768.
1.3 Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1.3.1 Sprzedający: SW-PROJEKT SEBASTIAN WIERZCHANOWSKI z siedzibą w Grybowie przy ul. Biała Niżna 343 ,33-330 Grybów, NIP: 7342875768

1.3.2 Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument), posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie w sklepie internetowym firmy SW-Projekt;
1.3.3 Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym firmy SW-Projekt niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3.4 Konto - utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje zamówień poprzez dodawanie produktów do Koszyka, przegląda historię zamówień, sprawdza status zamówienia;
1.3.5 Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym firmy SW-Projekt produktów, na podstawie wyborów Zamawiającego;
1.3.6 Produkty/Towary – rzeczy ruchome oferowane przez firmę SW-Projekt SEBASTIAN WIERZCHANOWSKI do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym firmy SW-Projekt;
1.3.7 Cena – cena produktu netto, umieszczona obok informacji o produkcie. Ceny wyrażone są w PLN i nie uwzględniają podatku VAT;
1.3.8 Koszt przesyłki - ponoszony przez Zamawiającego koszt związany z dostarczeniem produktów zamówionych ze sklepu internetowego firmy SW-Projekt do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego;
1.3.9 Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów przesyłki;
1.3.10 Zamówienie - złożenie oferty zakupu za prezentowaną cenę złożone za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego firmy SW-Projekt przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
1.3.11 Potwierdzenie zamówienia – wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia z wyszczególnieniem numeru zamówienia, informacją o zamówionych produktach, ceną, informacją o formie płatności i kosztach przesyłki;
1.3.12 Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą i niedzielą oraz nie jest dniem wolnym od pracy;

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1 Sklep internetowy firmy SW-Projekt, znajdujący się pod adresem www.sw-projekt.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
2.2 Do zakupów w sklepie internetowym firmy SW-Projekt upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3 Oferta sklepu internetowego firmy SW-Projekt obowiązuje na terenie Polski.
2.4 Aby złożyć zamówienie niezbędne jest założenie Konta użytkownika na stronie www.sw-projekt.pl. Zakupy dokonywane są poprzez umieszczanie wybranych produktów w koszyku, co następuje przez kliknięcie w odnośnik „Dodaj do koszyka”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności, wybór sposobu wysyłki i przesłanie zamówienia.
2.5 Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową.
2.6 Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin na stronie www.sw-projekt.pl przy użyciu stosownego formularza, podczas zakładania Konta użytkownika. Zamawiający ma prawo oraz możliwość zapoznania się z Regulaminem każdorazowo podczas składania zamówienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Sprzedający jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
2.7 Sklep internetowy firmy SW-Projekt przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą anulowane, jeśli w czasie 30 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera. Sprzedający nie jest w powyższych przypadkach związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.
2.9 Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać w języku polskim lub angielskim.
2.10 Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia poprzez e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem firmy SW-Projekt.
2.11 W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedający podaje Zamawiającemu numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. W celu potwierdzenia zamówienia, Zamawiający proszony jest o kliknięcie w zamieszczony w wiadomości odnośnik.
2.12 O dostępności zamówionych produktów Zamawiający zostanie poinformowany osobnym mailem w ciągu 24 godzin roboczych. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak zamówionych produktów, Sprzedający poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie dostępności produktów. W wyżej wskazanym przypadku Zamawiający może zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówienia (w całości lub w części).
2.13 Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Sprzedającego wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie. W przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty”, Zamawiający zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o możliwości odbioru przesyłki.
2.14 Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym firmy SW-Projekt nie zawierają podatku VAT.
2.15 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, tj. z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz pkt 2.16. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone, zarówno drogą telefoniczną jak i mailową, zgodnie z pkt 2.11 i 2.12 niniejszego Regulaminu.
2.16 Sprzedający dokłada wszelkich starań, by cena podana przy produkcie była precyzyjna, jednakże cena zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest sprawdzana przed potwierdzeniem każdego zamówienia w ramach procesu weryfikacji. W przypadku zmiany ceny zamówienia, zanim zamówienie zostanie potwierdzone, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia chęci kontynuowania zakupu w cenie poprawionej.
2.17 Sprzedający wystawia dokument sprzedaży – paragon / faktura. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
2.18 Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury / paragonu bez podpisu odbiorcy.

3. KOSZTY WYSYŁKI
3.1 Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności i wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest wyliczany w trakcie składania zamówienia (po wybraniu formy wysyłki). Paczki wysyłane są po przedpłacie całości przed dostawą (przelewem na konto: 50 1050 1722 1000 0092 5871 5003).

4. WARUNKI DOSTAWY ORAZ ODBIORU OSOBISTEGO
4.1 Zamawiający może wybrać następujące sposoby realizacji dostawy towarów:
4.1.1 w formie przesyłki kurierskiej;
4.1.2 w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego, tj. ul. Biała Niżna 343 ,33-330 Grybów.
4.2 Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką określone są w regulaminach firm kurierskich.
4.3 W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki oraz obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu. Równocześnie Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie bądź e-mailem o zaistniałej sytuacji, kontaktując się z przedstawicielem firmy SW-Projekt. tel. (+48) 690 890 494 (biuro@sw-projekt.pl). Szczegółowe regulacje związane z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, określone są w regulaminach firm kurierskich.
4.4 W przypadku wyboru realizacji dostawy w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego, odbiór ten będzie możliwy po powiadomieniu Zamawiającego, drogą mailową lub telefoniczną, o możliwości odbioru.
4.5 Towar wydany zostanie tylko Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej.
4.6 Odbierający towar potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór na dokumencie wewnętrznym.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
5.1 Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Zamawiający, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni liczonym od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (e-mail / listownie).
5.2 W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedającym i odesłać (lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy SW-Projekt) przesyłkę należycie zapakowaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie się z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie firmy SW-Projekt. Koszty dostarczenia towaru w związku z odstąpieniem ponosi Zamawiający.
5.3 Produkty zwracane, o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona). Zwrot produktów nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
5.4 W związku z odstąpieniem od umowy Sprzedający prosi o dostarczenie oryginału dowodu zakupu, decyzji o odstąpieniu oraz wskazanie formy zwrotu pieniędzy.
5.5 Zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktu w momencie zakupu i kosztów dostawy nastąpi zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu przez firmę SW-Projekt. na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Zamawiającego podany przy składaniu zamówienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.6 Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany pod adres:

SW-PROJEKT SEBASTIAN WIERZCHANOWSKI
ul. Biała Niżna 343
33-330 Grybów


6. REKLAMACJE I GWARANCJE
6.1 Do reklamacji niepełnowartościowych towarów zakupionych w sklepie internetowym firmy SW-Projekt, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6.2 Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta i / lub dystrybutora na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura / paragon lub innych dowodów nabycia). Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji oraz zasad postępowania reklamacyjnego możliwe są do otrzymania w siedzibie firmy, pod numerem telefonu (+48) 690 890 494 lub pocztą elektroniczną: biuro@sw-projekt.pl Zamawiający zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji powinien skontaktować się z firmą SW-Projekt. oraz zobowiązany jest przesłać towar wraz z opisem wady i swoimi danymi oraz (opcjonalnie) z kopią dowodu zakupu na adres siedziby firmy SW-Projekttj.  tj.ul. Biała Niżna 343 ,33-330 Grybów.
6.3 Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Zamawiającego - jeżeli reklamacja jest zasadna Sprzedający zwraca koszty wysyłki. Produkty reklamowane o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona), w przeciwnym wypadku paczka nie zostanie przyjęta.
6.4 Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Zamawiający może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
6.5 Zamawiający, będący Konsumentem, traci uprawnienia określone w pkt. 6.4 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Zamawiającemu, który jest Konsumentem.
6.6 Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
6.7 Sprzedający ustosunkuje się do żądania Zamawiającego wskazanego w pkt 6.4 w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego firmy SW-Projekt w ciągu dnia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego firmy SW-Projekt oraz wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego firmy SW-Projekt, w sposób nienaruszający praw Zamawiającego.
7.2 Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
7.3 Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@sw-projekt.pl .
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., nr 0 poz. 1182).
7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., nr 0 poz. 1225).
7.7 W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@sw-projekt.ol.
7.8. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu lub oferty handlowej prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub kontaktując się z pracownikami firmy:
biuro@sw-projekt.pl


Dane kontaktowe:

biuro@sw-projekt.pl

(+48) 690 890 494Aktualne na dzień: 22 listopada 2021 r.

Kompleksowa realizacja?

Zajmiemy się tym. Projekt, zaopatrzenie, realizacja. A do tego serwis więc możesz na nas liczyć!
Zapytaj o ofertę
Tel.: (+48) 690 890 494
biuro@sw-projekt.pl
Copyright © SW-Projekt | Wykonanie strony: 
grafitovo-agencja-kreatywna
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram